Uštede na energiji uz bolju klimu i niske troškove

Optimirana klima u prostoriji ima pozitivan učinak na zdravlje i učinkovitost. Ona je uglavnom određena temperaturom, relativnom vlažnošću i udjelom ugljičnog dioksida u zraku.
Pri tome se upravo u tom području pokazuje kako se uz razmjerno mala ulaganja može postići ugodna klima u prostoriji i uštede na energiji. Hoće li se u određenom prostoru ostvariti osjećaj (toplinske) ugodnosti, uvelike ovisi o temperaturi zraka u prostoriji.
Ta se temperatura može namjestiti u skladu sa zahtjevima za uštedu na energiji primjenom sobnih regulatora u kombinaciji s hidraulički uravnoteženim ogrjevnim tijelima (radijatorima) ili pak sustavima površinskog grijanja i hlađenja. Taj osjećaj također ovisi i o relativnoj vlažnosti zraka u prostoriji. I temperatura i vlažnost pri tome se mogu očitati iz dijagrama ugodnosti.
Količina apsorbirane vlage u zraku određena je vrijednošću relativne vlažnosti. Ako je ta vrijednost dulje vrijeme povećana, mogu se pojaviti štetne posljedice, npr. na hladnim vanjskim zidovima. Višak vlage u zraku može se ukloniti prozračivanjem, čime se izbjegavaju i štete. Učestalost prozračivanja ovisi o vanjskoj temperaturi zraka, ali relativna vlažnost zraka u prostoriji od 65% ne bi se trebala prekoračiti. Naposlijetku, velik utjecaj na klimu u prostoriji ima i udio ugljičnog dioksida u zraku.
Pojednostavljena ilustracija zone ugodnosti definirane vlažnošću i temperaturom zraka u prostoriji Pojednostavljena ilustracija zone ugodnosti definirane vlažnošću i temperaturom zraka u prostoriji Mjere za poboljšanje klimatskih uvjeta u prostoriji i uštedu energije uz niska ulaganja Toplinski gubici uzorkovani prozračivanjem prostorije ne mogu se u potpunosti izbjeći jer se minimalno prozračivanje mora osigurati. Zbog toga razloga, europski propisi o uštedama na energiji propisuju minimalan broj izmjena zraka u iznosu 0,6 – 0,7 h-1, što se može postići različitim načinima prozračivanja.
Prozračivanje otvaranjem prozora predstavlja najjednostavniji način. Uz potpuno otvoren prozor može se postići broj izmjena zraka do 15 h-1 te se poboljšanje kvalitete zraka u prostoriji postiže već nakon nekoliko minuta. Gubitak energije tijekom prozračivanja treba svesti na najmanju moguću mjeru. To se može postići uz pomoć prikazivanja vrijednosti CO2 i relativne vlažnosti i njihove raspodjele, kako bi se postigli optimalni klimatski uvjeti u prostoriji. Sljedeće vrijednosti definira Smjernica VDI 6022-3: CO2 ≤ 1000 ppm (tzv. Pettenkoferova granična vrijednost) i relativna vlažnost oko 30 – 65%.
Kada su postignute vrijednosti unutar tih preporučenih granica, prozračivanje otvaranjem prozora može se prekinuti. Zagrijavanje svježeg zraka tada je glavni zadatak sustava grijanja. Toplina koja je akumulirana u zidovima prostorije i namještaju u velikoj je mjeri očuvana. Kombiniranjem regulacije temperature zraka u prostoriji i spomenutih mjera prozračivanja može se mnogo više uštedjeti na energiji nego u sustavima gdje su klimatske vrijednosti zanemarene.
Za poboljšanje klimatskih uvjeta u prostoriji Oventrop nudi uređaj za prikaz, odnosno regulaciju klimatskih parametara pod nazivom R-Tronic. R-Tronic – uređaj za prikaz i regulaciju klimatskih parametara R-Tronic je uređaj za prikaz i regulaciju klimatskih parametara. Pri tome se pogonima Aktor MH/MD CON B, npr. na radijatorima, upravlja radiovezom.
Na jedan uređaj R-Tronic može se spojiti maksimalno osam pogona Aktor MH/MD CONB. Za brzi mobilni pristup preko interneta može se spojiti do 16 bežičnih termostata na komunikacijsku centralu Synet CR. Sva namještanja lako se izvode pomoću bežičnog termostata, a status sustava vidljiv je na zaslonu. Namjestive nazivne temperature i vremenski profili omogućuju optimalnu regulaciju temperature zraka u prostoriji. Ovisno o izvedbi, regulator klime dodatno prikazuje vlažnost zraka i udio CO2.
Na te se vrijednosti može izravno utjecati (npr. prozračivanjem). Izvedbe: R-Tronic RT B: bežični termostat s pogonom Aktor MH/MD CON B za regulaciju temperature zraka u prostoriji s vremenskim namještanjem R-Tronic RTF B: termostat s izvedbom kao R-Tronic RT B, ali s dodatnim osjetnikom vlažnosti zraka i prikazom relativne vlažnosti u % R-Tronic RTFC K: termostat u izvedbi kao R-Tronic RTF B, ali s dodatnim osjetnikom udjela CO2 i prikazom udjela CO2 u zraku u ppm (ako je udio CO2 u zraku prevelik, na zaslonu se prikazuje obavijest za potrebu za prozračivanjem).
Primjer instalacije termostata R-Tronic RTFC K Primjer instalacije termostata R-Tronic RTFC K Primjer instalacije termostata R-Tronic RTFC K R-Con – bežični prijamnik za sustave površinskog grijanja i hlađenja R-Con je elektronički višekanalni bežični prijamnik za regulaciju temperature u prostoriji s do osam neovisnih zona grijanja, prema namjestivim vremenskim programima na bežičnim termostatima R-Tronic RT B, R-Tronic RTF B i R-Tronic RTFC K. Regulacija se ostvaruje pomoću odabira funkcija na bežičnom termostatu. Funkcije koje se mogu odabrati su sljedeće: logika crpke s namjestivim vremenskim vođenjem i praćenjem logika plamenika za potrebe za toplinom regulacija u dvije točke PWM regulacija za površinsko grijanje prebacivanje s grijanja na hlađenje (dodatni modul R-Con HC) Funkcije se odabiru pomoću rotacijske sklopke izravno na bežičnom prijamniku. Elektrotermički pogoni
Aktor T 2P 24 ili 230 V mogu se spojiti na do osam kanala (zatvarajući kontakti s pojedinačnim značajkama struje i napona 4 A / 250 V AC). Prikaz sustava R-Con HC – modul za proširenje za grijanje i hlađenje za bežični prijamnik R-Con Modul za proširenje R-Con HC spaja se na bežični prijamnik R-Con i koristi se za prebacivanje između grijanja i hlađenja pomoću signala C/O (eng. change-over signal). Taj signal može biti vrednovan pomoću standardnih reverzibilnih dizalica topline. Bežični prijamnik R-Con, osam-kanalni s modulom logike (broj proizvoda:  1150772) Bežični prijamnik R-Con, osam-kanalni s modulom logike (broj proizvoda:  1150772) Bežični prozorski kontakt FK-C F (broj proizvoda:  1153070)
Bežični prozorski kontakt FK-C F (broj proizvoda:  1153070) Synet CR – komunikacijska centrala Synet CR je centrala za jednostavnu mrežnu komunikaciju, vizualizaciju i parametrizaciju uređaja RTronic za prikaz, odnosno regulaciju klime pomoću internetskog sučelja ili pametnog telefona. Centrala može upravljati s do 16 bežičnih termostata ili prostorija, odašiljanjem namjestivih vremenskih programa za pojedine prostorije od centrale do uređaja R-Tronic pomoću dvosmjerne radijske komunikacije.
Pristup je moguć na sljedeće načine: mobilnom mrežom pomoću pametnog telefona (App) mrežom WLAN pomoću osobnog ili prijenosnog računala, tableta ili pametnog telefona mrežom LAN pomoću osobnog ili prijenosnog računala. Korisnička sučelja mogu biti: ugrađeno internetsko (‘web’) sučelje aplikacije za terminale koji rade na operativnim sustavima iOS i Android. Sučelja mogu biti: a) za LAN: izravna veza PC – laptop izravna veza s usmjernikom (‘ruterom’) b) USB ulaz za priključak na WLAN ‘Access Point Mode’ ‘Client Mode’ c) radijska komunikacija s uređajem za prikaz, odnosno regulaciju klime R-Tronic d) mrežni adapter 5 V.
Komunikacijska centrala Synet CR može se također montirati na zid. Prikaz sustava, odnosno ugradnje u tehniku zgrade Prikaz sustava, odnosno ugradnje u tehniku zgrade Komunikacijska centrala Synet CR (broj proizvoda 1150687) Komunikacijska centrala Synet CR (broj proizvoda 1150687)